Predrag, prodaja

  • -

Predrag, prodaja

Category : Dojmovi klijenata

Jako sam zadovoljan njenim radom. Kao početniku mi je pristupila na način na koji mi je bilo najlakše svladati gradivo