EDUKACIJA – ENGLESKI I NJEMAČKI JEZIK

za poslovne subjekte

  • dijagnostika
  • poslovno komuniciranje na stranom jeziku (telefoniranje, dopisivanje…)
  • situacijske simulacije na stranom jeziku – jednokratne pripreme za sastanke/izlaganja
  • opći jezik – intenzivni kratki tečajevi
  • konverzacija – povremeno ili kontinuirano – jezik struke

za fizičke osobe

  • dijagnostika
  • poslovno komuniciranje na stranom jeziku (telefoniranje, dopisivanje…)
  • situacijske simulacije na stranom jeziku – jednokratne pripreme za sastanke/izlaganja
  • opći jezik – intenzivni kratki tečajevi
  • konverzacija – povremeno ili kontinuirano – jezik struke